Het Honk

Amersfoort

Type collectief:
huren van je collectief

Kernwaarden:
Alle leden moeten invloed kunnen uitoefenen op de eventuele inrichting van de woningen en de gemeenschappelijke ruimten. Zoveel mogelijk beslissingen bij ons zelf houden. Nieuwe leden zijn welkom, maar alleen bij een unaniem besluit. Ieder lid moet intensief betrokken zijn bij de planvorming en groepsvorming en waar mogelijk ook uitvoerende verantwoordelijkheid dragen.