Het Rotterdams Woongenootschap

Rotterdam

Het Rotterdamse Woongenootschap (i.o.) wil betaalbare en duurzame appartementen voor gezinnen realiseren in de Rotterdamse binnenstad. Slim ontworpen, energetisch optimaal en 20-30% onder de markthuren.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2017 / 2018

Aantal eenheden:
100<

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
wonen als gebruiksgoed: comfortabel, zorgeloos, hoogkwalitatief; duurzaam betaalbaar: bij aanvang, maar ook op lange termijn, huren op kostprijsbasis; gericht op middengroepen. cooperatief eigendom, individuele huur: vereniging is eigenaar, leden leggen kapitaal in en verwerven huurrecht functionele en sociale menging: doelgroep is primair grotere huishoudens / gezinnen, complexen weerspiegelen de diversiteit van de stad.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Met een kleine groep, professionele initiatiefnemers zijn we in 2017 gestart met de missie om, door middel van een cooperatie, te voorzien in betaalbare appartementen voor gezinnen in en om het centrum van Rotterdam. September 2018 is de cooperatieve vereniging HRW opgericht. We groeien gestaag door, met als doel zo’n 100 tot 200 leden: de kritische grens voor een werkende organisatie.

E-mail:
info@rotterdamswoongenootschap.nl

Website:
http://www.rotterdamswoongenootschap.nl