Hof Markgraven

Almelo

Hof Markgraven wordt een plek in Almelo waar we als bewoners samen op een zo prettig mogelijke manier willen wonen. De doelgroep bestaat uit mensen van alle leeftijden die de visie omarmen en er samen uitvoering aan willen geven. We streven naar een balans tussen gezamenlijkheid en privacy en tussen jongeren en ouderen waarbij 50% onder de 55 jaar is en 50% erboven. Het samenleven met meerdere generaties biedt grote voordelen. Jongeren en ouderen kunnen gebruik maken van ieders specifieke mogelijkheden, kennis en ervaring. Door gebruik te maken van elkaars kennis, vaardigheden en mogelijkheden, voelt eenieder zich gewaardeerd en gerespecteerd. Samen wonen, samen leven wil niet zeggen dat we perse vrienden zijn, maar we zijn wel ‘goede buren’. Iedereen heeft een eigen plek, een eigen huis en kleine tuin die privacy biedt. De huizen staan rondom een gemeenschappelijke binnentuin. We zijn verbonden met elkaar, we geven elkaar de ruimte en laten elkaar vrij. We zien om naar elkaar!
Realisatie in:
2024

Aantal eenheden:
14

Type collectief:
zelf kopen

Kernwaarden:
Noaberschap en duurzaamheid

Gedeelde voorzieningen:
Gemeenschappelijke binnentuin, tuin- en klus gereedschappen, deelauto's.

Website:
https://www.hofmarkgraven.nl