Hof van Heden Hoogvliet

Hoogvliet Rotterdam

Hof van Heden Hoogvliet (2007) is een buurt van 60 veelkleurige woningen en appartementen om een sfeervolle gezamenlijke tuin. Er is een ontmoetingsruimte en een jeu-de-boulesbaan.

Realisatie in:
2007

Aantal eenheden:
60

Type collectief:
Koop&Huur

Kernwaarden:
De Hof van Heden is een co-housingproject. Onze Hof is een buurt met zestig woningen: 32 eengezinswoningen met kleurrijke gevels en een veelkleurig gebogen gebouw met 28 appartementen. In de Hof is met vorm en variatie gespeeld om een eigen en een herkenbare plek te creëren. In onze gekleurde buurt wonen huurders en kopers [eigenaars] door elkaar heen. Om beide partijen volop de mogelijkheid te bieden volwaardig mee te doen bij het “inkleuren” van onze Hof is de bewonersvereniging HvHH opgericht. Dankzij deze verenigingsvorm zijn alle huishoudens in onze woonbuurt, dus zowel de huurders als de kopers, lid van de Vereniging HvHH; zij hebben daardoor gelijke rechten en plichten! Wij als Hofbewoners dragen samen de verantwoordelijkheid voor een goed beheer en de zorg voor een goed onderhoud van het middengebied, bestaande uit de Hoftuin met de beplanting, speelwerktuigen, een hemelwaterafvoersysteem met een wadi, de bestrating, lantarenpalen, hagen en twee fietsenstallingen. Tevens hebben wij de zorg voor het Aquarium dat we huren van Vestia. Bovendien organiseren wij allerlei activiteiten voor de Hofbewoners, ook een doelstelling van de Hof: de zorg voor onderlinge contactmogelijkheden!

Gedeelde voorzieningen:
Gemeenschappelijke tuin Gemeenschappelijke ruimte Gemeenschappelijke fietsenstallingen (2)

Website:
http://www.hofvanhedenhoogvliet.nl