Kanderhof

Gemeente Land van Cuik

We hebben een paar mensen uit het Land van Cuijk het initiatief genomen om te onderzoeken of wij samen een woonomgeving voor jong en oud kunnen creëren met aandacht voor elkaar, gezelligheid en inspiratie. Als buurtgenoten kun je elkaar gemakkelijker ondersteunen, zeker als je je daar enigszins vertrouwd en veilig bij voelt. In een woonhofje van 10 tot 15 huizen hopen wij ergens in de gemeente Land van Cuijk een prettige, gezonde en veilige leefomgeving te kunnen realiseren. Dit alles gebaseerd op drie pijlers: privacy, nabuurschap en duurzaamheid.
Realisatie in:
2028

Aantal eenheden:
15

Type collectief:
zelf kopen

Kernwaarden:
Dit alles gebaseerd op drie pijlers: privacy, nabuurschap en duurzaamheid.

Gedeelde voorzieningen:
Ontmoetingsruimte, fietsenstalling, logeerkamer, auto's (optie), gezamenlijke tuin, huiskamer voor activiteiten