Marke de Vuurplaats / stichting Ahika

Hengelo GLD

Wij transformeren met twee gezinnen in collectief eigendom en grotendeels eigenhandig een vervallen boerderij en voormalige intensieve varkenshouderij uit 1920 naar een nul-op-de-meter woonparadijs met moestuin, hoogstamboomgaard en zweethutplek. Dat vordert gestaag. Als we straks de oude stallen (vol asbest) slopen, willen we daar mogelijk een aantal extra woningen voor terugbouwen. Wat en hoe precies zoeken we nu uit.
Realisatie in:
2027

Type collectief:
samen kopen

Kernwaarden:
Samen

Gedeelde voorzieningen:
terrein van 1,2 Ha, moestuin, hoogstam-boomgaard, logeerruimte, werkplaats, ontmoetings-/cursus-ruimte, zweethut, kapschuur, energieopslag, waterberging