Nieuwland / WBV SOWETO

Amsterdam

Nieuwland (2014) is een zelfgebouwde ruimte voor wonen en werken. Een niet-commercieel sociaal-politiek centrum, noemen ze zichzelf. 11 mensen en een kat leven samen en organiseren maandelijkse allerlei evenementen voor de buurt.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
December 2014

Aantal eenheden:
11

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
Soweto is een woningbouwvereniging waar zelfwerkzaamheid van huurders vooropstaat. Door panden aan groepen te verhuren die in eigen verantwoordelijkheid het gebouw beheren zorgt Soweto voor betaalbare woon en werkruimte. Soweto is een democratische vereniging waarin de leden gezamenlijk over het beleid van de woningbouwvereniging besluiten. Solidariteit en duurzaamheid spelen daarbij een grote rol. Woningbouwvereniging Soweto heeft zijn oorsprong in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Na het verdwijnen van veel sociale woonruimte besloten bewoners en krakers in die buurt hun krachten te bundelen. Inmiddels is Soweto bezig met de verwerving van een eerste pand in de Dapperbuurt in Amsterdam Oost. Woon en werkruimten van Soweto worden niet direct door Soweto aan individuele huurders verhuurd maar aan een pandvereniging. In de pandvereniging werken de verschillende huurders samen om het pand te beheren. Het zijn dan ook de pandverenigingen die over toelating van huurders besluiten. Op die manier krijgen huurders maximale verantwoordelijkheid over hun leefomgeving. Voorbeelden zijn voor ons Woningbouwvereniging Gelderland en het Mietshäuser Syndikat. Wil je zelf een pandvereniging opzetten of een woongroep beginnen om aan woonruimte te komen? Soweto helpt je graag de eerste stappen zetten om in samenwerking een project te starten. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister bij de KvK onder nr. 34278166 "Woningbouwvereniging Soweto" *************************************************************************************************************************** he public space in NieuwLand is managed together by residents, neighbors, and collectives. We coordinate and host public and private activities that are either regular or one-off events, but always non-commercial, social-political, and community-oriented. We never ask for an entrance fee and we regularly host benefit events for political causes —and yet we still have to pay a monthly rent in order to maintain our autonomy. This is only possible with the generous donations that we receive during our events. You can also make a donation through a bank account (NL34 TRIO 0197 7884 40 t.n.v. Vereniging Publiekepiet, Amsterdam) or click HERE. The best way to support us is to keep the space busy with activities that you can organize yourself! PRACTICALITIES Perhaps you would like to organize a practical workshop, a reading group, a film screening, a game night, or an acoustic performance. Perhaps you are a collective that is looking for a space to meet and to host events on a somewhat regular basis. Or maybe you are interested in supporting our existing program by giving us a hand with cooking or serving. The main space that can host up to 50 people and it comes with a vegan kitchen, refreshment counter, a video projector and sound system. A separate meeting room for 20 people is available for more private gatherings, with computers and flipcharts. There is also access to the garden until 10pm (if the weather allows). DO IT YOURSELF!

Gemeenschappeijke voorzieningen:
NieuwLand is solidary and self-built space for living and working, and a non-commercial, volunteer-run social-political center in Dapperbuurt, Amsterdam Oost. The NieuwLand collective organizes a monthly program with documentary, film and discussion nights, workshops, garden days, chess nights, and other social, cultural, and political events for the neighborhood and beyond. If you would like to contribute by organizing an event please contact us at: info@nieuwland.cc. Pieter Nieuwlandstraat 93, 1093 XN, Amsterdam-Oost

E-mail:
info@nieuwland.cc

Website:
https://nieuwland.cc