Samen Bouwen Samen Wonen Vlissingen

Vlissingen

‘Samen Bouwen Samen Wonen Vlissingen’ gaat voor 25 tot 40 duurzame woningen, mét gemeenschappelijke voorzieningen. Koop en als het ook maar enigszins kan (sociale) huur. Voor mensen met idealen, liefst zo divers mogelijk. Ieders eigenheid staat voorop, delen is naar behoefte en vermogen.

Jaar van ontstaan initiatief:
2021

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2024

Aantal eenheden:
40

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
Sociaal, ecologisch, circulair, natuurwaarden, bewonersdiversiteit, open in de buurt, blijvend in ontwikkeling.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
energie, afval, mobiliteit, opslag/bewaren, ontmoeting, logeren, groen, omgeving, delen wat men wil en kan.

E-mail:
rita.zwagemaker@hotmail.com

Website:
http://www.samenbouwensamenwonenvlissingen.nl