Singelberghuis

Amsterdam

Realisatie in:
2016

Aantal eenheden:
23

Type collectief:
Koop&Huur

Kernwaarden:
Wooncoöperatie singelberg is een gemeenschap van méér dan wonen alleen, die gelooft in een gemengd pand met woningen voor jongeren, ouderen, singles en gezinnen en werkplekken voor kunstenaars, gebaseerd op samenwerking en gedeelde waarden.

Gedeelde voorzieningen:
De Coöperatie is een organisch geheel, waarin samen zelf-doen voorop staat. Wij creëren een plek in het centrum van Amsterdam die gedragen wordt door een gemêleerde groep mensen. Een groep mensen die eigen beheer, onderhoud en zorg op zich neemt en een positieve uitstraling naar de buurt uitdraagt. De leden van singelberg zijn samengebracht door een gedeeld belang en vertrouwen in elkaar. De verantwoordelijkheid van ons reilen en zeilen is van ons allen, dat schept gemeenschapszin. Bij de invulling van het pand zorgen we voor een ontmoetingsplek en verschillende gedeelde voorzieningen. Door verschillende leeftijdsgroepen in het pand samen te brengen kunnen zorgtaken voor elkaar worden gedaan. Kosten worden gedeeld, waardoor er voordeliger gewoond kan worden.