Stad in de Maak

Rotterdam

Stad in de Maak (2013), ooit opgezet om leegstaand vastgoed een lokale maatschappelijke functie te geven, realiseert nu een hecht netwerk van panden waar betaalbaar en duurzaam kan worden geleefd en gewerkt.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2013

Aantal eenheden:
8

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
1. panden van de markt halen / 2. beschikbaar maken voor betaalbaar wonen en werken / 3. collectief eigendom / collectief gebruik / 4. meent (commons) vrijgesteld van huur / 5. economisch, sociaal en ecologisch duurzaam / 6. democratisch georganiseerd / 7. in grote mate zelf-organiserend / 8. eigen roulerend investeringsfonds / 9. waar mogelijk brutaal en op eigen kracht

Gemeenschappeijke voorzieningen:
werkplaats (common) vrije vergader- en lesruimte (common) gemeenschappelijke buurtwoonkamer vrije 'probeerwinkels' a 30kuub

E-mail:
info@stadindemaak.nl

Website:
http://www.stadindemaak.nl

Meer info in de Wiki pagina