Vereniging De Witte Wolf

Utrecht

In 2013 verlieten de laatste gevangenen het gebouw aan het Wolvenplein. Het gebouw van de gevangenis en het bolwerk zijn rijksmonument en waren eigendom van het RijksVastgoed bedrijf. De gevangenis staat in de binnenstad van Utrecht. In 2015 is de bewonersvereniging De Witte Wolf opgericht. Wij richten ons op de functie Wonen in de gevangenis. Om het gebouw te kunnen kopen hebben wij partijen erbij gezocht. Een ontwikkelaar AM, woningcorporatie Mitros, voor de hotelfunctie Utrechts familiebedrijf Starlodge Hotel, bedrijvenfunctie de Stadstuin. Met hen een visie ontwikkeld en een tenderdocument opgesteld. In 2021 is de tender gewonnen. Plan is nu verder in ontwikkeling. Er komen 18 huurwoningen en 18 koopwoningen. Oplevering wordt verwacht in 2025.
Realisatie in:
2025

Aantal eenheden:
36

Type collectief:
zelf huren, zelf kopen

Kernwaarden:
Delen; Inclusief: divers, jong/oud, huur/koop Betrokken: zorg voor en met elkaar en de buurt Duurzaam: hergebruik, energieneutraal, energievoorziening,

Gedeelde voorzieningen:
autodelen; logeerruimte; tuin en moestuin (met de buurt); buurthuiskamer;

Website:
http://www.dewittewolf.org