Vereniging E-lab

Overijssel

E-lab wil een vitale ecologie creëren van menselijkheid, respect en verstilling.

Aantal eenheden:
10 (circa)

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
Ecologie, respect, verstilling

E-mail:
Jet@elab.nu

Website:
http://www.elab.nu