Vijfhoeven

Lopik

Vijfhoeven wil het boerenerf delen met sociaal betrokken mensen met een liefde voor het buitenleven. Ieder zijn eigen plekje, maar ook elkaar ongedwongen vinden en omzien naar elkaar.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2022/2023

Aantal eenheden:
6

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
de vijf pijlers zie website; verbinding, natuur, eenvoud, duurzaam, inspiratie

Gemeenschappeijke voorzieningen:
erf, boomgaard, moestuin, vee, schuren, gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, parkeerplaats, zonnepanelen.

E-mail:
tdekeijzer@kpnplanet.nl

Website:
http://www.vijfhoeven-erfdelen.nl