Villa des Roses

Amsterdam

Villa des Roses (2013) hoopt een voormalige zorginstelling in Amsterdam te transformeren tot een plek waar ouderen zelfstandig en toch kunnen wonen. Nu is het wachten op verkoop van het pand door de gemeente.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2013

Aantal eenheden:
20-25

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
Villa des Roses is een wooncoöperatie van en voor ouderen vanaf 55 jaar. Doel is het verschaffen van passende woonruimte aan haar leden, waarbij aandacht en zorg voor elkaar een bindende factor is. Daarnaast bestaat het plan om een aantal wisselwoningen te realiseren, bijvoorbeeld om masterstudenten tijdelijke woonruimte te bieden na het afstuderen. Het totale aantal woonruimten is voorlopig vastgesteld op 25 appartementen, verdeeld over minimaal 20 ouderen en 5 jongeren. 1.2 Wie zijn wij? Villa des Roses is voortgekomen uit een groep wandelvrienden, veelal Amsterdammers, die nadenken over hoe ze willen wonen nu ze ouder worden en eventueel afhankelijk worden van hun netwerk. Daarmee bereiden ze zich actief voor op dat proces van veranderingen dat onafwendbaar is. Het initiatief ontstond begin 2013, een tijd waarin de crisis en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen duidelijk maakten met welke veranderingen in de ouderenzorg er rekening gehouden moest gaan worden. De participatiemaatschappij was gemeengoed geworden en zelfs opgenomen in de troonrede. De veranderingen nodigden uit om op een andere manier naar het ouder worden te kijken en daar gezamenlijk inhoud aan te geven. Dit woonproject is daar het resultaat van. Veel leden van Villa des Roses zijn single en hebben vaak geen of een zeer beperkt familienetwerk. De leden van Villa des Roses zien vriendennetwerken en leeftijdgenoten die in de buurt wonen als een belangrijke mogelijkheid om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkómen. Deze zienswijze leidde bijna als vanzelfsprekend tot de gedachte dat een gezamenlijke woonvorm de meeste garantie kan bieden voor een plezierige oude dag. Professionele zorg zal volgens de geëigende weg ingekocht of door mantelzorgers geleverd moeten worden (zie bijlage F). Velen zien het leven binnen Villa des Roses als een manier om actief en zelfstandig te blijven op oudere leeftijd, om gezamenlijkheid en verbondenheid te creëren en zingeving te vinden in een gezamenlijke woonvorm.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Gemeenschappelijke ruimte, ook voor de buurt, logeerkamer, wasruimte, klus/hobby ruimte

E-mail:
ivervoor@xs4all.nl

Website:
https://oost-online.nl/ouder-maar-niet-alleen-bij-villa-des-roses/