Villa Sterappel

Nijmegen

Villa Sterappel huist mensen van alle leeftijden. Negen wooneenheden telt de energiezuinige villa naast gemeenschappelijke ruimten.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2016

Aantal eenheden:
9

Koop/Huur:
Huur

Kernwaarden:
We zijn mensen die de wens hebben samen te leven met respect voor ieders eigenheid. We zijn geenszins van plan voortdurend elkaars deur plat te lopen, maar zo nodig hebben we wel degelijk oog en oor voor onze medebewoners.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
Gezamenlijke duurzame energievoorzieningen (aardwarmte, zonnepanelen) Gezamenlijke woon/werkruimte Gezamenlijke tuin

E-mail:
info@villasterappel.nl

Website:
http://www.villasterappel.nl

Meer info in de Wiki pagina