Wooncoöperatie De BinnenHaven

Almere-Haven

De Binnenhaven is een experimenteel woonzorgconcept, bedoeld om onderlinge zorg en zelfredzaamheid van bewoners zo te faciliteren dat professionele zorg zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Het concept won de landelijke prijsvraag Who Cares in 2017. Belangrijkste uitgangspunt van de projectopdracht is de toepassing en uitwerking van een maatwerkberekening van de grondprijs: een unieke set maatregelen en voorwaarden om dit initiatief te kunnen faciliteren.
Realisatie in:
2025

Aantal eenheden:
100

Type collectief:
samen huren

Kernwaarden:
Onderlinge zorg - Zelfredzaamheid - Participatie - Optimalisatie in programmatische en ruimtelijke zin - Ruimtelijke kwaliteit

Gedeelde voorzieningen:
Vriendenhuis, meerdere gemeenschappelijke ruimte, binnentuin, werkplaats

Website:
http://www.debinnenhavenalmere.nl