Wooncoöperatie SWHHiN u.a. (i.o.)

Nuenen

Betaalbaar, zorgeloos en met je gezin midden in het dorp wonen? SWHHiN gaat voor 72 appartementen voor 216 bewoners in 2 gebouwen.

Aantal eenheden:
72

Type collectief:
huren van je collectief

Kernwaarden:
stimuleren van gemeenschappelijke activiteiten, het zorgdragen voor een zorgvuldig onderhoud en periodieke vernieuwing van bestaande Complexen, het verwerven van geldelijke steun voor de doelen en activiteiten van de Coöperatie, ideële en materiële ondersteuning te bieden van initiatieven die gericht zijn op aantrekkelijk, gezond en betaalbaar wonen en alle andere middelen ten dienste van de doelen van de Coöperatie.

Gedeelde voorzieningen:
PV panelen en thuisbatterijen, Geo warmte/koelen, deelauto met oplaadfaciliteit, midgetgolf/puttersgolf faciliteit, atelier ruimte, beveiliging, werkcommissies kunnen adhoc worden aangesteld

Website:
https://sites.google.com/view/20220725openbriefkloostertuin/homepage