Wooncoöperatie Zuidertuinen i.o.

Lageland (GN)

Wooncoöperatie Zuidertuinen wil 8 t/m 24 betaalbare (deels) geschakelde woningen realiseren voor een gemengde doelgroep (inkomen, leeftijd, samenstelling van het huishouden en nationaliteiten) op 2 hectare op basis van erfpacht. Het betreft energieneutrale, duurzame woningen die wij in eigen regie (wat betreft bouw en onderhoud van huizen en openbare ruimte) willen realiseren met daarnaast ruimte voor gemeenschappelijke projecten als een buurthuis, logeerhuis, parkeerplek en een pluktuin/moestuin/voedselbos. Uitgangspunt is eenvoudig wonen met een maximum aan ‘samen’, ‘delen’ en ‘cohesie’ en tegelijk ook voldoende privé, rust en ruimte voor het individu/huishouden. De wooneenheden variëren wat betreft oppervlakte afhankelijk van het aantal gezinsleden tussen 50 en 120m2 per huishouden. Het ontwerp biedt enige flexibiliteit om uitbreiding of inkrimpen van de oppervlakte van wooneenheden mogelijk te maken. Het idee is om het gehele complex zoveel mogelijk samen te beheren. Dat betekent dat taken als tuinonderhoud, onderhoud van de woningen, de openbare ruimtes en de gezamenlijke gebouwen verdeeld worden middels vrijwillige werkgroepen of middels een roulerend systeem van verantwoordelijkheden. De woningen zijn eigendom van de wooncoöperatie en de bewoners huren van de wooncoöperatie. Dit systeem moet eeuwig betaalbare huur garanderen en voorkomt speculatie.
Realisatie in:
2025

Type collectief:
huren van je collectief

Kernwaarden:
duurzaamheid, gezamenlijkheid, plezier

Gedeelde voorzieningen:
moestuin/pluktuin/voedselbos, dorpshuis, logeerhuis, deelauto's, deelfietsen, wasmachines, werkplaats