Woongemeenschap Eikpunt

Lent bij Nijmegen

Bij Woongemeenschap Eikpunt (2009) voelen de leden zich verbonden voelen door vier pijlers: meergeneratiewonen, duurzaamheid, stilte & bezinning en gemeenschapsvorming. Achter de dijk langs de Waal zag hun wijk in 2016 het levenslicht, met 40 huurwoningen en 9 koopwoningen.

Realisatie in:
2016

Aantal eenheden:
49

Type collectief:
samen huren

Kernwaarden:
1. Meergeneratie-wonen 2. Ecologisch/duurzaam wonen 3. Gemeenschapsvorming 4. Stilte en bezinning

Gedeelde voorzieningen:
We delen een gemeenschappelijke ruimte: woonkamers, logeerruimtes, klusruimte, muziekruimte, wasmachineruimte. Ook hebben we een afzonderlijk meditatief gebouw: het stiltecentrum.

Website:
http://www.woongemeenschapeikpunt.nl

Meer info in de Wiki pagina