Woongemeenschap Eikpunt

Lent

Bij Woongemeenschap Eikpunt (2009) voelen de leden zich verbonden voelen door vier pijlers: meergeneratiewonen, duurzaamheid, stilte & bezinning en gemeenschapsvorming. Achter de dijk langs de Waal zag hun wijk in 2016 het levenslicht, met 40 huurwoningen en 9 koopwoningen.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2015 (start bouw)

Aantal eenheden:
49

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
We hebben vier pijlers die ons bindt: meergeneratie-wonen (woningverdeling op basis van gelijke verdeling verschillende generaties), ecologisch/duurzaam wonen, gemeenschapsvorming en ook stilte en bezinning is een pijler.

Gemeenschappeijke voorzieningen:
We delen een gemeenschappelijke ruimte: woonkamers, logeerruimtes, klusruimte, muziekruimte, wasmachineruimte. Ook hebben we een afzonderlijk meditatief gebouw: het stiltecentrum.

E-mail:
info@woongemeenschapeikpunt.nl

Website:
http://www.woongemeenschapeikpunt.nl

Meer info in de Wiki pagina