Woongroep Initiatief Naaldwijk

Naaldwijk/Westland/Zuid Holland

Het doel van vereniging Woongroep Initiatief Naaldwijk(WIN): Het vinden van geschikte locaties voor woongroepen (55+) binnen Naaldwijk en het begeleiden van het proces om de initiatieven daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. Hoe? Onder meer contact houden met gemeente, Centrum Groepswonen, LVGO, ontwikkelaars, architecten en bouwers. WIN functioneert als de gesprekspartner voor deze partijen, deelt kennis over groepswonen, organiseert bijeenkomsten, onderhoudt netwerk, initieert groepsvorming voor de Naaldwijkse locaties, doet subsidie aanvragen, begeleidt bij projecten etc. Vereniging WIN De leden van de vereniging zijn 55-plussers welke in de toekomst graag binnen een gezamenlijk complex een woning willen hebben, waar mensen naar elkaar omkijken, niet te beroerd zijn om soms iemand te helpen met hand-en-span-diensten en deel te nemen aan activiteiten welke door de groep georganiseerd worden. Wanneer iemand binnen de groep medische verzorging nodig heeft, zal men daarvoor professionele zorg moeten inschakelen.
Aantal eenheden:
24

Type collectief:
samen huren, zelf huren, samen kopen

Kernwaarden:
nabuurschap, omkijken naar elkaar, handje helpen, samen klussen/eten/kaarten/fietsen/wandelen

Gedeelde voorzieningen:
gemeenschappelijke ruimte, gemeenschappelijke tuin, terras, stalling/berging, deelauto's

Website:
http://www.woongroepnaaldwijk.nl