Samen sterk!

Cooplink zet zich in voor wooncoöperaties. Jij ook?

De wooncoöperatie, dat zijn wij. Mensen die samen het initiatief nemen om zelf betaalbare en duurzame woningen te realiseren, met oog voor natuur én buur. Om dat te realiseren hebben we ook jouw hulp nodig. Doe je mee? 

Ontdek wat jij kunt doen!

Ik wil wat doen!

Het is niet eenvoudig om een wooncoöperatie op te richten. Dan is het fijn om op een plek alle kennis bijeen te vinden. Om vragen te kunnen stellen en te kunnen leren van andermans ervaringen. Daar zorgt Cooplink voor. Wij zijn een vereniging van wooncoöperaties (in oprichting).

Help ons om het kennisplatform Cooplink voort te laten bestaan. Word lid. Ben je geen wooncoöperatie? Word dan donateur. Jouw bijdrage is welkom op IBAN NL23 TRIO 0320 002 721 t.n.v. Cooplink o.v.v. Donatie. 

Wil je op een andere manier helpen? Dat kan ook. Denk eens na over je eigen netwerk. Zijn er mensen, denk aan politici, fondsen of financiers, waar jij ons aan tafel zou kunnen schuiven? Ook kun je ons helpen om onze boodschap te verspreiden. Deel onze posts op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Ik werk bij de overheid

Wooncoöperaties hebben de steun van de overheid hard nodig. De steun verdienen ze ook. De initiatiefnemers realiseren op eigen kracht sociale en middenhuur woningen. Ze bieden antwoorden op vraagstukken als leefbare wijken, zelfredzaamheid in de buurt, langer zelfstandig thuis wonen en verduurzaming van woningen.

Toch lopen ze tegen allerlei zaken aan. Locaties zijn niet of moeizaam te bemachtigen. Banken financieren maar 70% van het benodigde bedrag, tegen hoge zakelijke rentetarieven. Wooncoöperaties hebben uw hulp nodig om tot realisatie te komen.

Overheid, ken locaties toe aan wooncoöperaties. Zorg voor subsidies en stimuleringsregelingen. Neem wooncoöperaties op in het beleid. In 10 beleidstips voor Hugo de Jonge en een Actieplan wooncoöperaties voor gemeenten staan concrete adviezen.

Een even dringende oproep: help kennisplatform Cooplink voort te bestaan. Wij wooncoöperaties zijn niet bemiddeld genoeg om de organisatie te kunnen dragen, daarvoor hebben we de steun van de overheid hard nodig.

Ik werk bij een financier 

Wooncoöperaties zijn mensen die samen hun eigen woonomgeving willen realiseren. Soms is dat een groep van 6 mensen, soms 60. Banken zien hen als zakelijke cliënt, maar dat zijn ze in feite niet. Ze zijn niet uit op omzet en winst, ze willen samen op een fijne manier wonen. 

Help wooncoöperaties in het proces. Gun zo’n groep een rekeningnummer. Maak het eenvoudiger om een hypothecaire lening aan te vragen. De ervaring in binnen- en buitenland leert dat het risico op wanbetaling bij wooncoöperaties nihil is. De groep draagt elkaar, onderling lossen ze eventuele problemen op. 

Nog iets, draag bij aan het landelijke stimuleringsfonds wooncoöperaties dat SVn uitrolt. Het fonds heeft in Amsterdam al succesvolle projecten voortgebracht. Participeer en maak dit leenfonds in heel Nederland mogelijk. 

Dank je wel voor jouw bijdrage!

Heb je vragen? Wil je van gedachten wisselen?
Bel of mail: 085 0134 880 of info@cooplink.nl

Betaalbaar

Duurzaam

Leefbaar

Zorgzaam