CVEG

Uit Cooplink Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

'Wonen met en zorgen voor elkaar en de omgeving'. De CVEG is ontstaan in 2015 en gevestigd in Elst (GLD).


De CVEG (Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland) is een vereniging die beoogt om samen met diverse partners mensen samen te brengen die gemeenschappelijk willen wonen. Er worden zowel mensen aangetrokken die ondersteuning kunnen bieden als mensen die steun kunnen gebruiken bij het realiseren van een of meer ecodorpen. Hierbij staan 3 pijlers centraal die als hoofdthema ‘zorg’ hebben:

  • zorg voor de (mentale) gezondheid van de verenigingsleden door uit te gaan van positieve gezondheid;
  • zorg voor de toekomstige generatie door een actieve bijdrage aan de ecologische veerkracht van de woonomgeving en daarbuiten;
  • zorg voor elkaar in en rond een ecodorp door een gemeenschap te creëren van betrokken mensen die van elkaars kwaliteiten uitgaan en zo ook met de buurt verbonden willen zijn.

Deze pijlers vertalen zich in de praktische organisatie volgens het sociocratische kringmodel. De vereniging hanteert het sociocratisch besluitvormingssysteem met consent. De uitvoeringskringen komen vaak samen om de werkzaamheden uit te voeren. Het is voor de vereniging belangrijk dat de dorpen worden gebouwd met zoveel mogelijk biobased materialen en opgaan in de natuurlijke omgeving, en dat wordt gestreefd naar energiepositieve woningen, met zoveel mogelijk duurzame productie. Op deze manier is reeds een ecodorp in Nijmegen (Zuiderveld) opgezet en zullen er hopelijk nog vele volgen.


Meer weten? http://www.cveg.nl/