Bestuur

In januari 2020 is een startbestuur aangesteld om de oprichting van Cooplink te coördineren en de vereniging op te laten bloeien. Zij staan tot de volgende bestuursverkiezing in januari 2021 aan het roer.

Trevor James | Voorzitter
Trevor werkte na zijn studie als architect sociale woningbouw, waarna hij vijf jaar als architect en procesbegeleider bij een dienstverlenende organisatie van en voor housing co-operatives (wooncoöperaties) in Londen werkte. Na zijn komst naar Nederland in 1981 heeft hij zelfbeheer gepromoot en in opdracht van de SEV 23 bewonersgroepen in Nederland ondersteund bij het onderzoeken van de mogelijkheden van en het oprichten van zelfbeheerprojecten. In de jaren tachtig en negentig was hij betrokken bij de oprichting en begeleiding van meerdere zelfbeheerprojecten.

Trevor was mede-initiatiefnemer van Waardevol Wonen (een initiatief om wooncoöperaties te ondersteunen), expert bij het Programma Klushuur van Platform31 en kennispartner van het Programma Wooncoöperaties van Platform31, auteur van Menukaart Zelfbeheer van Corpovenista en mede-auteur van publicaties van Platform31. Als adviseur bij Vannimwegen ondersteunde hij meerdere bewonersgroepen en woningcorporaties bij het realiseren van vormen van zelfbeheer. Trevor is grotendeels met pensioen.

Trevor was bestuurslid van Empty Properties Unit van Shelter (Engeland); bestuurslid van Stichting Huis in Eigen Hand (stichting ter bevordering van zelfbeheer en zelfwerkzaamheid); bestuurslid van Stichting Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing (één van de voorlopers van de Woonbond) en bestuurslid Stichting Het Wilde Westen (culturele organisatie in Utrecht West).

Marijke van Zoelen | Penningmeester
Marijke is actief in bewonersvereniging De Witte Wolf (DWW) te Utrecht. DWW (2015) hoopt woningen te realiseren in de oude gevangenis op het Wolvenplein, in nauwe samenwerking met een consortium. Namens DWW doet Marijke mee in de stedelijke Coalitie Bewonersinitiatieven Wonen. Verder zet zij zich in voor de Kerngroep Ring Utrecht, die strijdt tegen de verbreding van de A27 en behoud van het bos in Amelisweerd. 

Marijke woont in het project Het Groene Dak, dat heeft zij in 1989 opgezet. Het Groene Dak is een milieubewust woonproject van 66 woningen (40 sociale huur en 26 koop) met gezamenlijk beheer van een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschapsruimte. Marijke houdt ervan om wooninitiatieven van bewoners en wooncoöperaties  te ondersteunen, zodat zij een belangrijke stroming kunnen worden in het vastgeroeste huisvestingsbestel van Nederland. 

Marijke heeft in de stadsvernieuwing gewerkt en zich met scholingsactiviteiten voor huurders en bewoners bezig gehouden. In de negentiger jaren dook zij in de wereld van het duurzaam bouwen. Vanaf 2000 tot 2006 was zij communicatieadviseur bij Vannimwegen& partners. Daarna heeft zij tot 2017 bij de rijksoverheid gewerkt bij de uitvoeringsprogramma’s voor energiebewust bouwen en energie-innovatie. 

Yvonne van Zoest | Secretaris
Yvonne heeft een grote interesse in wooncoöperaties vanuit haar jarenlange ervaring met verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen. Vooral vanuit de praktijk van het opzetten en ontwikkelen van en leven in een woongemeenschap draagt zij haar steentje bij in het bestuur van Cooplink.

Yvonne woont in Woongemeenschap Eikpunt in Lent, een project met huur- en koopwoningen. Sinds 2017 is zij voorzitter van de woonvereniging. In het dagelijks leven houdt zij zich als leidinggevende en als coach bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit bezig met medewerkers die een andere werkplek of baan willen of moeten zoeken.

Marie-Annet van Grunsven | Bestuurslid
Marie-Annet is oprichter en voorzitter van Bewonersvereniging Zelfbeheer Teilingerstraat in Rotterdam. Vanaf 1992 beheren de bewoners van 32 oudbouw woningen de huizen volledig zelf. Het complex zou gesloopt worden, maar inmiddels zijn zelfs de funderingen van het grootse deel van de huizen volledig vernieuwd. Eigenaar gemeente Rotterdam zoekt een nieuwe eigenaar.

Marie-Annet is een pleitbezorger van vooral de beheer-variant van zelfbeheer. Samen met Trevor James, de Woonbond en André Thomson hebben ze bij de Tweede Kamer gelobbyd om de beheer-variant ook op te nemen in de nieuwe woonwet.

Marie-Annet heeft als opbouwwerker in de Stadsvernieuwing in Rotterdam gewerkt. Ze is journalist, radiomaker en correspondent geweest. Ook was ze gemeenteraadslid in Rotterdam, en heeft ze kortstondig bij de SEV gewerkt en bij een woningbouwcoöperatie.

“Iedereen vind het normaal dat woningeigenaren samen in een VVE hun woningen onderhouden en beheren. Waarom zouden huurders dat niet kunnen of mogen?”