Bestuursverklaring beheercoöperaties

Beheercoöperaties beheren en verhuren woonruimte die in bezit is bij woningcorporaties.
Bij de toewijzing van deze woonruimten moet de beheercoöperatie zich houden aan de wetgeving voor woningcorporaties. Deze betreft onder andere de inkomensgrens voor sociale huur (Art. 16 BTIV) en het passend toewijzen (Art. 54 BTIV). Dat betekent dat nieuwe bewoners inkomensverklaringen moeten overleggen en dat het bestuur van de beheercoöperatie een verklaring aan de woningcorporatie dient af te geven over de volledigheid van het aantal verhuringen.
Omdat niet alle accountants de model-bestuursverklaring van Aedes voor intermediaire verhuur hiervoor accepteerden, heeft de Autoriteit Woningcorporaties nu een modelverklaring gepubliceerd met een aanvulling, specifiek voor beheercoöperaties. Daarmee is de verantwoording over de verhuringen binnen een beheercoöperatie een sluitend systeem geworden en hoeft deze geen discussie meer op te leveren tussen beheercoöperatie / woningcorporatie / accountant.
Met deze modelverklaring is weer een nieuw stapje gezet in het vergroten van de kansen voor de wooncoöperatie.