Wooncoop Bavel

Bavel

Wooncoop Bavel (2016) is een wijk met 66 eengezinswoningen in de sociale huur. Zo garanderen ze betaalbare huur aan hun leden.

Jaar van ontstaan / oprichting Coöperatie:
2016

Aantal eenheden:
66

Koop/Huur:
Koop&Huur

Kernwaarden:
sociale verhuurcooperatie: betaalbare huur garanderen aan de leden + evt sociale initiatieven, zoals zorg- en werkcooperatie

Gemeenschappeijke voorzieningen:
wijkje met 66 eensgezinswoning van laurentius wonen

E-mail:
h.speckens@ziggo.nl