Uitstroom

Help jij ons dit artikel te verbeteren? Mail ons je vragen en aanvullingen of reageer onderaan dit artikel!

Wat gebeurt er als mensen de wooncoöperatie verlaten? Wat moet je vooraf afspreken en wat regel je bij vertrek? We noemen een aantal zaken.

Eigen inleg

Bepaal van tevoren hoe je omgaat met de inleg van eigen vermogen door bewoners. Woongemeenschap Ebbingehof heeft het als volgt afgesproken: de eigen inleg is een lening aan de wooncoöperatie. Door die inleg kan een deel van de gemeenschappelijke hypotheek worden afgelost en heeft de bewoner recht op korting op de huur.

De wooncoöperatie zorgt er vervolgens voor dat er voldoende reserve is om een lening terug te kunnen betalen. Bij vertrek van de voormalige bewoner bijvoorbeeld. Als het terugbetalen van de eigen inleg (nog) niet mogelijk is, treft de wooncoöperatie een regeling voor de lening. Als een bewoner plotseling overlijdt, wordt in ieder geval het bedrag aan successierechten aan de erfgenamen uitgekeerd en liefst meteen de volledige inleg.

Eigen investeringen

Bepaal van tevoren hoe je omgaat met eigen investeringen in de woning of een andere ruimte van de wooncoöperatie. Denk aan een bewoner die zelf investeert in een houten vloer, een aanbouw of een dakkapel. Inspiratie vind je in het beleid van woningcorporaties voor ‘zelf aangebrachte voorzieningen’. Iedere woningcorporatie publiceert dat beleid op de website, het voorbeeld van de WBVG vind je hier.

Oplevering

‘De huurder levert de ruimte in goede en oorspronkelijke staat op, behoudens normale slijtage en veroudering.’ Dat is de stelregel. Dat betekent dat voor eindoplevering van de woning eventuele gebreken hersteld moeten zijn. Een checklist met de meest gangbare aandachtspunten vind je hier. Bespreek van tevoren ook hoe je vertrekkende bewoners achter de broek aanzit als ze de ruimte toch met gebreken achterlaten.

Tips: Zorg ervoor dat je voor aanvang van de huur foto’s maakt van de ruimten, daar kun je bij de eindoplevering op terugvallen. En/of beschrijf in een opnamestaat de staat van de ruimten. Het is ook slim om een borgsom vast te stellen bij aanvang van de huur. Dat voorkomt dat bij vertrek de overgebleven huurders voor de kosten van het herstel van de woning/ruimte moeten opdraaien.

Eindafrekening

Zorg voor een heldere eindafrekening. Bij vertrek moet de huur voldaan zijn tot en met de laatste dag van de huur. De overige lasten die het collectief draagt, worden naar rato doorberekend.