Nieuwsupdates

Schrijf je in met je mailadres en ontvang ons nieuws direct in je mailbox:

COOPLINK’s 3e Netwerkbijeenkomst

COOPLINK’s 3e Netwerkbijeenkomst

Zaterdag 16 juni 2018 12.00-17.00 uur

Atelier300c, Soesterweg 300c, 3812 BH Amersfoort

Gewaardeerde wooncoöperaties (i.o.),

Op 16 juni houdt Cooplink haar derde netwerkbijeenkomst in Amersfoort. De focus van het programma ligt op de toekomst van de wooncoöperatie en de toekomst van Cooplink zelf specifiek. We gaan dieper in op de plannen van Minister Ollongren met de wooncoöperatie en de kansen die dat voor Cooplink biedt. Daarnaast hebben we extra aandacht voor de wooncoöperatie in de nieuwbouw-variant.

Programma:

12.00-13.00               Presentatie Nieuwbouw initiatieven

13.00-13.45                Lunch

13.45-14.15                 Plannen minister Ollongren

14.15-15.45                 Toekomstplan Cooplink: Worden we een vereniging?

15.45-16.00                Pauze

16.00-16.30                Ontwikkelingen bij initiatieven (open podium)

16.30-17.30                 Sluiting en aansluitend een borreltje

Wij benadrukken dat dit een belangrijke bijeenkomst zal zijn voor de toekomst van Cooplink. Wij stellen voor te gaan werken aan een verenigingsstructuur voor Cooplink, zodat de initiatieven en wooncoöperaties zelf een organisatie kunnen vormen om kennis te delen en zichzelf te representeren. Dat kan alleen als daar voldoende steun voor is. Initiatieven die zich aangemeld hebben, krijgen van tevoren het conceptplan voor de toekomst van Cooplink toegestuurd. In principe is deze bijeenkomst voor initiatieven die zich op website van Cooplink hebben aangemeld, maar initiatieven die overwegen zich aan te sluiten zijn ook welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 juni 2018 en meld met hoeveel personen jullie komen. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet, Bernard Smits, Clemens Mol, Peter Bakker, Bastiaan van Perlo

Aanmelden Cooplink bijeenkomst 16 juni 2018

De wooncoöperatie, die komt er wel!

De wooncoöperatie, die komt er wel!

Op 28 mei a.s. organiseert Platform 31 in den Haag het 2e landelijke congres rond de wooncoöperatie. Sinds de invoering van de wooncoöperatie in de Woningwet is er veel onderzocht, uitgewerkt en uitgeprobeerd, zowel van bovenaf als van onderop. Alle ontwikkelingen en mogelijkheden staan centraal op dit congres.

Dat de wooncoöperatie een serieus te nemen fenomeen is, blijkt wel uit het feit dat Minister Ollongren op dit congres haar plannen met de wooncoöperatie uit de doeken zal doen.

Ben je zelf actief betrokken bij een wooncoöperatie? Ben je geïnteresseerd in het starten van een wooncoöperatie? Draag je de wooncoöperatie een warm hart toe omdat de wooncoöperatie (eindelijk) de mogelijkheid biedt om zeggenschap in het wonen bij de bewoners te houden? Dan is dit congres zeker iets voor jou!

Ga naar de aanmeldpagina van Platform 31, lees er alles over het congres en meld je aan!Uiteraard is ook Cooplink van de partij op dit congres. Als platform van, voor en door wooncoöperaties is de rol van Cooplink in de komende jaren cruciaal voor het welslagen van wooncoöperatie. Dat zal ook op dit congres blijken. Kortom, het belooft een uitermate boeiende dag te worden! Lees hier meer over het congres….

 

 

Leestip: De Groene over wooncoöperaties

Leestip: De Groene over wooncoöperaties

In de Groene Amsterdammer van afgelopen verscheen een uitstekend artikel over de wooncoöperatie van Frank Mulder. Aan de hand van het initiatief in Roggeveenstraat in Den Haag werden de beweegredenen, de problemen en de oplossingen besproken rond het creëren van nieuwe wooncoöperaties.

Lees dit artikel via deze link: Artikel over wooncoöperaties in de Groene Amsterdammer

 

Divers initiatieven presenteren zich zelf

Divers initiatieven presenteren zich zelf

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 30 september hebben meer dan 13 initiatieven een korte interview gegeven over hun initiatief. Op de YouTube-kanaal pagina van Cooplink zijn deze filmpjes nu te zien.

Cooplink Media (YouTube)

 

De films zijn allen kort (minder dan 3 minuten) en geven een beeld van het initiatief en de de initiatiefnemers. De filmpjes zijn individueel te bekijken en het is uiteraard mogelijk naar de filmpjes gezamenlijk naar individuele filmpjes links aan maken.

Veel kijkplezier!

 

De wooncoöperatie in het regeerakkoord

De wooncoöperatie in het regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord staat onder het tussenkopje ‘Koopwoningmarkt’ dat deze regering zich zal inspannen om de realisatie van wooncoöperaties beter mogelijk te gaan maken. Het opvallend dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zich hiervoor uitspreken. De letterlijke tekst in het regeerakkoord is:

Een wooncoöperatie is een organisatievorm waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woningen. De wooncoöperatie vormt een alternatief voor twee ‘traditionele’ oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. In woningcoöperaties zijn mensen directer betrokken bij het beheer van hun woning en de leefomgeving. Onderzocht zal worden hoe de mogelijkheden voor de leden van de wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen kunnen worden vergroot.

Voor initiatieven die hier aan werken is dat goed nieuws. Veel initiatieven hebben zich aangesloten bij Cooplink, het kennisnetwerk van en voor wooncoöperaties. Voor alle initiatiefnemers van wooncoöperaties biedt deze expliciete aandacht in het regeerakkoord de kans om zichtbaar te maken waar zij belemmeringen ervaren. Bij het wegnemen van deze belemmeringen moet niet alleen naar de financiële obstakels worden gekeken, maar ook naar andere problemen. Initiatieven zullen ook zelf moeten laten zien waar de meerwaarde van wooncoöperaties in zit. Toegankelijkheid, leefbaarheid, zeggenschap en sociale cohesie staan daarbij voorop. Cooplink kan een wil bij dit proces een ondersteunende en samenbindende rol spelen.

Netwerkbijeenkomst Cooplink 30 september

Graag zien we jullie op 30 september in Utrecht op onze netwerkbijeenkomst. De focus van het programma ligt op de resultaten uit de werkgroep Financiën en het kennismaken met elkaar.

 

Programma:

 

  • Welkom en ontvangst vanaf 11:45 uur, start programma 12:00 uur
  • Viertal pitches over de ontwikkelingen rond financiering
  • Lunch en netwerken (biologisch, aanmelden verplicht, vrijwillige bijdrage)
  • Twee workshops:
    • Verdiepingsworkshop Financiën
    • Workshop Lokale verkiezingen en de Prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties
  • Forumgesprek: Met Jessica van Eijs (2de Kamerlid D66) en genodigde uit de corporatiesector (volgt nog, zie website)
  • Sluiting om 16.30 en aansluitend een borreltje

 

Laat, liefst z.s.m. maar uiterlijk op 27 september, weten met hoeveel personen jullie komen! Aanmelden!

Tijdens de bijeenkomst willen we ook korte Achterwerk-in-de-kast-achtige filmpjes maken met de aanwezige initiatiefnemers. We vragen iedereen om daar aan mee te doen. Het is leuk als je een foto of voorwerp meeneemt om je initiatief mee te illustreren.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden in In De Ruimte (IDR), Oudegracht 230 aan de werf, 3511 NT Utrecht. (Routebeschrijving)

 

Met vriendelijke groet,

Cooplink

 

‘Practicing the Commons’: grootste meeting ooit over collectieve actie

‘Practicing the Commons’: grootste meeting ooit over collectieve actie

In Europa neemt het aantal burgercollectieven exponentieel toe. In andere delen van de wereld is de trend ook zichtbaar. Burgers laten van zich horen, nemen zelf de touwtjes in handen en organiseren zich in sectoren als zorg, infrastructuur en energie. De stijging van het aantal burgercollectieven zorgt voor een grote vraag naar kennis en know-how. Hoe regel je het bestuur van een collectief? Welke spelregels zijn effectief? En hoe moeten overheden reageren en meedoen?

Van 10 tot en met 14 juli verzamelen wetenschappers en mensen uit de praktijk zich in Utrecht tijdens de ‘XVI Biennial IASC-Conference: Practicing the Commons’ over ‘self-governance, cooperation and institutional change’. Het is de grootste commons-meeting ooit, met 570 presentaties uit 65 landen, gegeven door academici, burgers en beleidsmakers. De conferentie wordt geopend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jet Bussemaker.

Op donderdag 13 juli zijn er excursies naar interessante ‘commons’ projecten door het land. Lees er meer over in de Agenda. Bekijk het filmpje ‘What are commons?

Pand/groep/bewoner gevraagd/geboden

Pand/groep/bewoner gevraagd/geboden

Zou je graag aansluiten bij een initiatiefgroep die bezig is om een wooncoöperatie op te zetten? Of ben je initiatiefnemer en zoek je mensen die mee willen gaan doen? We hebben een aantal sites die zulk vraag en aanbod bij elkaar brengen op een rijtje gezet.

Zoals het servicepunt en de nieuwsbrief ‘Anders wonen anders leven’ van Omslag, Woongroepnet van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen. En de Woonkaart van Lifestyle Renting. Zie meer onder de knop ‘Links’.

Mocht u nog meer van dergelijke vraag-aanbod sites weten, laat het ons dan weten via het contactformulier op deze site.

Gemeente Rotterdam wil eind maken aan succesvol zelfbeheerproject

Gemeente Rotterdam wil eind maken aan succesvol zelfbeheerproject

De gemeente Rotterdam wil een succesvol zelfbeheerproject van 32 woningen in de Teilingerstraat/Agniesestraat in Rotterdam  via de rechter beëindigen. De woningen zijn eigendom van de gemeente en die wil ze nu verkopen. Na  funderingsherstel – waar de bewoners zelf voor hadden gespaard – zijn de panden 2 tot 3 miljoen euro waard.

Maar de bewoners hebben al 25 jaar een zelfbeheercontract voor de woningen. Dat wil zeggen dat zij zelf zorg dragen voor al het onderhoud en de verhuur. Jarenlang spaarde de Bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat, tevens deelnemer aan Cooplink, via de huurinkomsten voor funderingsherstel. Het eerste deel van dat funderingsherstel (acht van de twaalf panden) lieten zij in 2014 uitvoeren (kosten: een half miljoen euro). De tweede fase van het funderingsherstel is begroot op ca. € 350.000,-. Voor dit bedrag is de Bewonersvereniging nu aan het sparen.

25 jaar zelfbeheer

Het zelfbeheer van 32 woningen in de Teilingerstraat/Agniesestraat is begonnen in 1992. De toenmalige woningstichting PWS had de panden in beheer en maakte plannen voor sloop en nieuwbouw. Omwonenden maakten daartegen bezwaar bij de gemeente en zetten krakers in de leegstaande woningen. Een CDA-raadslid diende destijds een motie in die zelfbeheer van de 32 woningen door de bewoners mogelijk maakte. Na lange onderhandelingen stemde de gemeente daar mee in.

Zelfbeheer zolang het veilig is

In een beheerovereenkomst tussen de bewoners en de gemeente Rotterdam, werden de afspraken over het zelfbeheer door de bewoners vastgelegd. Het toenmalige PWS trok zich terug als beheerder en de bewoners deden het voortaan zelf. De essentie van het zelfbeheercontract is, dat de bewoners het blok zelf mogen beheren, zolang als dat uit oogpunt van veiligheid verantwoord is. Nu de fundering in 2014 grotendeels is vernieuwd, is er al helemaal geen sprake meer van onveiligheid.

Gemeente wil van het zelfbeheer af

Toch wil de gemeente Rotterdam het zelfbeheercontract ontbinden. In de dagvaarding stelt de gemeente dat ‘als gevolg van het funderingsherstel de grondslag onder de constructie van zelfbeheer is komen te vervallen.’

Gemeente wil hoogste prijs voor de panden

Zonder het zelfbeheercontract met de bewoners hoopt de gemeente een hogere prijs te krijgen voor de panden, zo veronderstelt de  Bewonersvereniging. Die wil de gemeente aan het contract houden en doorgaan met het zelfbeheer, ook als het woonblok van eigenaar zou veranderen. Volgens de bewoners staan de ontbindingsgronden goed omschreven in de beheerovereenkomst tussen de gemeente en de bewoners. Zij vragen aan de rechter om de eis van de gemeente af te wijzen.

Gestraft voor hun goede werk

Van der Feltz advocaten die de Bewonersvereniging bijstaat, stelt dat er sprake is van ‘oneigenlijke verrijking’ door de gemeente en worden de bewoners gestraft voor hun goede werk. De eerste zitting in de rechtszaak was op 15 juni. De rechter oordeelde dat de gemeente en de Bewonersvereniging eerst onderling met elkaar in gesprek moeten over een oplossing. Wat de bewoners betreft ligt verkoop aan de Bewonersvereniging of andere partij die het zelfbeheer in stand wenst te houden het meest voor de hand.

Zie ook de berichtgeving over deze zaak op RTV Rijnmond (14 juni 2017).

Creëer steun voor wooncoöperaties in de prestatieafspraken

Creëer steun voor wooncoöperaties in de prestatieafspraken

Initiatieven van wooncoöperaties hebben er baat bij opgenomen te worden in gemeentelijke woonvisies en prestatieafspraken. Dat draagt namelijk bij aan een positieve en serieuze grondhouding van de woningcorporatie tegenover het wooncoöperatie-initiatief.

In 2016 zijn er 631 prestatieafspraken gemaakt over het woonbeleid tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Dit zijn er spectaculair meer dan voorheen en dat is een logisch gevolg van de nieuwe Woningwet die dit min of meer verplicht. Deze prestatieafspraken gaan over zaken als nieuwbouw, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid van het corporatie bezit in de betreffende gemeente.

Initiatiefnemers van een wooncoöperatie zijn er zeer bij gebaat als de steun voor zo’n initiatief wordt opgenomen in de prestatieafspraken. Dat gaat het best als één of meer van de genoemde partijen (gemeente, huurdersorganisatie of corporatie) het inbrengt als onderwerp voor de prestatieafspraken. De gemeente kan dat doen door het steunen van een initiatief voor een wooncoöperatie op te nemen in haar gemeentelijke woonvisie. Die wordt geschreven door de wethouder, maar de gemeenteraad beslist er uiteindelijk over. Bij de wethouder of raadsleden kan een initiatief aandacht vragen voor de wens een wooncoöperatie op te richten en de wens uit spreken dat dit ook wordt opgenomen in de woonvisie. Ook een huurdersorganisatie kan het initiatief steunen. Nodig dan bijvoorbeeld de huurdersorganisatie uit om kennis te maken, zodat je de kans krijgt te laten zien hoe goed het idee is. Als zij het omarmen is de kans groter dat steun hiervoor ook opgenomen wordt in de prestatieafspraken.

Deze tip wordt ook gegeven door de Autoriteit woningcorporaties. Zij hebben de taak om initiatieven te registeren als het initiatief zich meldt bij een corporatie. De Aw zal ook de verkoop toetsen op de regels volgens Woningwet. Het is inmiddels duidelijk dat de Aw deze taak heel formeel opvat en niet kijkt naar de kwaliteit van het overleg met de corporatie. Daarom is het ook goed om aan steun voor je initiatief in de prestatieafspraken te werken. Dat maakt het voor een corporatie meer verplicht om het idee met een positieve en serieuze grondhouding te behandelen. Vanaf 1 juli is vrijwel overal  weer overleg over wijzigingen van bestaande of nieuwe prestatieafspraken.