2e Kamer stelt vragen over positie wooncoöperaties

Op 30 april stelde Henk Nijboer (lid van de Tweede Kamer namens de PvdA) schriftelijk vragen over de positie van wooncoöperaties in Nederland. Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal zijn vragen beantwoorden. Zij heeft daarvoor meer tijd nodig dan de gestelde drie weken, schreef zij op 18 mei aan de Kamer. De Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk. We houden je op de hoogte.