Banken en wooncoöperaties, komen ze samen verder?

“Wooncoöperatieve initiatieven waren en zijn nog altijd in opkomst. Steeds meer burgers zoeken manieren om hun eigen woonruimte en woonomgeving vorm te geven waarbij ‘mijn en dijn’ wordt vervangen door ‘voor en van ons’. Een mooie beweging die op veel maatschappelijke vraagstukken een oplossing biedt, denk bijvoorbeeld aan ruimtegebruik, tijdelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid naast vereenzaming, verdunning en doorstroming.”

Zo begint het blog van Aart Cooiman, senior sectorspecialist bij de Rabobank, op de site van Platform31. Hij vertelt hoe deze beweging schreeuwt om ondersteuning. Zijn ideaal is dat de financiële sector een gereedschapskist samenstelt om hindernissen op te ruimen en oplossingen aan te bieden. Dat begint met de bereidheid buiten de kaders te denken. Samen komen we er wel, sluit Aart Cooiman af.

Lees het blog!

Aart Cooiman, senior sectorspecialist Rabobank