Brief aan Máxima

Cooplink schreef een brief aan Máxima (verrassend hè, dat vinden we zelf eigenlijk ook). We vertelden Máxima dat wooncoöperaties maar moeilijk aan een financiering kunnen komen. Banken kennen het concept wooncoöperaties nauwelijks en bieden geen passende oplossingen, leggen we haar uit.

“Met wat goede wil kan dat anders en daarom schrijven wij u deze brief. Wij, en de wooncoöperaties die wij representeren, zijn u bijzonder dankbaar als u – met uw achtergrond in de bancaire sector en uw ervaring met kleinschalige kredieten voor burgerinitiatieven – wilt overwegen om op enigerlei wijze een oproep te doen aan het Nederlandse bankwezen om deze interessante en waardevolle woonvorm beter te faciliteren.

Wanneer burgercollectieven, die zich verenigen in wooncoöperaties, gebruik kunnen maken van financieringsproducten onder vergelijkbare voorwaarden als particuliere hypotheken, is de basis gelegd voor een veelbelovende derde weg in het wonen, naast koop en huur. Daarmee kan een belangrijke bijdrage geleverd worden om op natuurlijke wijze uit de wooncrisis te komen. Niet door de woningmarkt met moeizame maatregelen aan banden te leggen, maar omdat er een burger-gedreven alternatieve manier van bouwen en wonen levensvatbaar wordt gemaakt.

Majesteit, wilt u ons helpen dit mogelijk te maken?”

Daar kun je toch geen nee tegen zeggen? 😉