Burgerinitiatieven en het aanbestedingsrecht

Steeds meer burgers willen verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Ze geven proactief vorm aan hun eigen leefomgeving. Gemeenten willen hen ruimte bieden om zich te kunnen ontplooien, maar er is een duidelijk obstakel. Juridische regels zijn één van de belangrijkste knelpunten voor burgerinitiatieven, blijkt uit onderzoek van de nationale ombudsman.

Democratie in actie schreef een handreiking over het aanbestedingsrecht. Die richt zich op gemeentelijke beleidsmedewerkers en publieke inkopers én op burgerinitiatieven. Het eerste deel biedt je een kennismaking met het aanbestedingsrecht. Het tweede deel schetst vijf routes om burgerinitiatieven te stimuleren.