Burgerinitiatieven ontbreken in NOVI

Op 23 april j.l. stuurde Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken, een brief aan de Tweede Kamer. In de brief vertelt zij meer over ‘Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)’.
 
Een kopgroep van burgerinitiatieven in de woningmarkt, waaronder Cooplink, heeft naar aanleiding daarvan op 17 mei een brief ingediend bij de Tweede Kamer. De ondertekenaars van die brief wijzen op het ontbreken van ‘burgerinitiatieven in de woningbouw’ in de ontwerp-NOVI. Ze vragen om burgerinitiatieven een cruciaal onderdeel te laten zijn van de Regionale Investeringsagenda’s en wijzen op de maatschappelijke en economische meerwaarde ervan. Bovendien vragen de ondertekenaars om de inzet van de Tweede Kamer om deze kopgroep aan de belangrijke regionale tafels te krijgen.
 
De Tweede Kamer heeft alle opmerkingen over de ontwerp-NOVI op schrift verzameld. Zo stellen D66, Groenlinks, ChristenUnie, SP en de CDA kritische vragen aan de minister over de positie van wooncoöperaties in de NOVI. Een verslag van alle verzamelde vragen en opmerkingen is op 20 mei ingebracht als kamerstuk.