Cooplink schreef brief aan minister Jetten

Op 20 september kondigde minster Jetten het prijsplafond voor energie aan. Tot een gemiddeld gebruik gelden lagere energieprijzen; is het gebruik hoger dan het gemiddelde, dan gelden de historisch hoge energieprijzen.

Dat is belabberd nieuws voor collectieve woonvormen. Zij hebben geen baat bij het aangekondigde prijsplafond voor energie, bij hen vind je namelijk meerdere huishoudens achter één meter. Hun gas- en elektriciteitsgebruik ligt als groep logischerwijs veel hoger dan een gemiddeld huishouden.

Cooplink schreef daarom een brief naar Rob Jetten en wees de minister erop dat deze mensen juist de bevolkingsgroep vormen die hij met deze regeling tegemoet wil komen. Cooplink vroeg de minister met een oplossing te komen. Wij wachten vol spanning af.