Cooplink sluit zich aan bij We Doen Het Samen-coalitie

Cooplink houdt van krachten bundelen; daarom sloot Cooplink zich op zaterdag 13 april aan bij de We Doen Het Samen-coalitie tijdens het gelijknamige festival in Amersfoort. Je kunt het een historische stap noemen. De partners van de coalitie eisen een plek voor bewonerscollectieven aan alle relevante gesprekstafels.

Tijdens het festival lanceerden de coalitiepartners het Actieprogramma We Doen Het Samen. Dat boden ze vervolgens aan aan Burgemeester Achmed Marcouch. Het Actieprogramma is een oproep aan politiek, overheden, bedrijven, beleidsmakers en beslissers én aan zichzelf. De coalitiepartners stellen vijf doelen voor 2025–2030 om lokale gemeenschappen een stevige basis te geven:

  1. In 2030 is denken en werken vanuit het collectief normaal in onze samenleving.
  2. In 2027 zijn lokale gemeenschappen voor Nederlandse gemeenten vanzelfsprekende en gelijkwaardige partners bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven, waarbij eigenaarschap en zeggenschap sleutelbegrippen zijn.
  3. Uiterlijk 2027 zorgt de landelijke overheid dat relevante (nieuw of te herziene) wetten voor lokale gemeenschappen bijdragen aan het versterken van die gemeenschappen.
  4. In 2030 is er passende financiering voor lokale gemeenschappen in Nederland.
  5. In 2025 heeft de WDHS-coalitie haar samenwerking verbeterd en kennis en diensten gebundeld in een toegankelijke kennisinfrastructuur (digitaal en/of fysiek). Om initiatieven en mensen met plannen voor hun omgeving in heel Nederland te ondersteunen bij wat zij nodig hebben om vooruit te komen.

De coalitie ontstond in 2017 als festival en ontwikkelde zich tot een aanspreekpunt voor overheid en andere maatschappelijke organisaties. Kernpartners van de We Doen Het Samen coalitie zijn: Katalys, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, LSA Bewoners, Nederland Zorgt Voor Elkaar, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Oranjefonds, Postcode Loterij Buurtfonds, VSBfonds. En Cooplink dus. Het zijn organisaties die lokale gemeenschappen in allerlei vormen in Nederland vertegenwoordigen. Naar verwachting zullen nog veel andere organisaties zich aansluiten bij de We Doen Het Samen-coalitie.

Cooplink ondertekende de intentieverklaring van de We Doen Het Samen-coalitie