Cooplinks beleidstips voor Hugo de Jonge

Cooplink stuurde een notitie naar Hugo de Jonge, met maar liefst 10 tips om belemmeringen voor wooncoöperaties weg te nemen. De notitie laat zien hoe beleidsaanpassingen de weg tot realisatie voor wooncoöperaties kunnen vergemakkelijken. Dat levert ons inziens zinvolle stof voor het debat over de Nationale Bouw- en Woonagenda.

“Wooncoöperaties combineren aspecten van alle programma’s van de Nationale Woon- en Bouwagenda: productie, betaalbaarheid, duurzaamheid, sociale inclusie, leefbaarheid, het tegengaan van isolement en zorg voor elkaar,” vindt Cooplink. “Om die reden alleen al verdienen ze een plek in het debat.”

Deze notitie is overigens ook gemaild naar de commissieleden en de woordvoerders wonen van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en GroenLinks. Cooplink heeft in eerder stadium al gesprekken gevoerd met hen over het belang van wooncoöperaties.

En nu wachten we op positief resultaat! Duimen jullie mee?