Coöptatie toch mogelijk

Zelf nieuwe bewoners voordragen en kiezen, dat willen de meeste woongemeenschappen. Toch mag dat vaak niet. De nieuwe huisvestingswet verbiedt uitzonderingen. Alle woningen die onder de huisvestingsverordening vallen, moeten worden toegewezen zoals in de verordening beschreven, zegt de wet. Gemeente Amsterdam en de gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen laten zien hoe het wel kan.

Gemeente Amsterdam
“Gemeente Amsterdam heeft de volgende oplossing gevonden”, vertelt !Woon. “Woongroepen en wooncoöperaties waarin zelfstandige woningen zitten worden geregistreerd als woongemeenschap. De aangemelde gebouwen vallen niet meer onder de huisvestingsverordening. Zo kan er wel coöptatie blijven bestaan omdat ze ook niet meer onder de huisvestingswet vallen.”
Alleen corporaties kunnen de woongemeenschappen uit hun bestand aanmelden bij de gemeente. Dit moet voor augustus 2021 gebeuren. Bewoners kunnen dus niet zelf hun woongemeenschap aanmelden bij gemeente Amsterdam. Wel kunnen zij contact opnemen met hun corporatie en erop aansturen dat hun woongemeenschap wordt aangemeld .

Gemeenten regio Arnhem Nijmegen
De gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen kennen een bepaling in hun Huisvestingsverordening, meer specifiek in Artikel 8 Voorrang bij woonruimte van bepaalde aard (passendheid criteria). Lid 5 stelt: “In het geval zelfstandige woonruimten vallen onder de woonvorm woongroep krijgen woningzoekenden die lid zijn van de organisatie die de woongroep beheert, voorrang.”

Jouw gemeente?
Zo kan de woongemeenschap toch stem hebben in het geheel. Is het binnen jouw gemeente nog niet geregeld? Klop eens aan bij jouw woningcorporatie of bij jouw gemeente en wijs ze op deze twee lichtende voorbeelden.