CW Capelle inspraak in beheer en toewijzing!

Groot nieuws: zes jaar noeste arbeid werpt zijn vruchten af. CW Capelle aan den IJssel heeft een beheerovereenkomst met woningcorporatie Havensteder kunnen sluiten. Vanaf nu beslissen de bewoners van CW Capelle aan den IJssel mee over het onderhoud en de verduurzaming van hun wooncomplex. Daarnaast mogen ze voor 50% van de toewijzingen van hun woningen afwijken van de inkomensgrenzen van de woningwet. Dat is een belangrijke stap voor het voortbestaan van hun vereniging.

Spin-off
CW Capelle is heel tevreden. Hoewel ze er ooit van droomden om als wooncoöperatie de woningen te kopen, zijn ze blij met deze beheerovereenkomst. In het afgelopen jaar heeft CW Capelle alvast in de geest van de beheerovereenkomst gewerkt. Dat realiseerde al een grote spin-off, zoals versneld en verbeterd onderhoud en een intensieve samenwerking met de wijkbeheerder.

Innovatiefonds
Deze stap is een intensief leertraject, vinden zowel Havensteder als CW Capelle aan den IJssel. Voor Havensteder is het een nieuwe manier van werken, met een meer toegespitste complex-gerichte aanpak. Dat vraagt nogal wat van het team, maar de directie staat gelukkig vierkant achter het besluit. Vermeldenswaardig is dat CW Capelle van de directie zelfs een innovatiefonds kreeg toegekend van 15.000 euro. Het fonds geldt voor bijzondere projecten op gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en langer thuis wonen.

Uitdagende stap
CW Capelle stroopt nu de mouwen op en inventariseert welke kansen en mogelijkheden zij zien. Best spannend en uitdagend, zeggen ze zelf. Ze hebben in ieder geval voor elkaar dat dat ze binnenkort 110 zonnepanelen krijgen, zonder dat dat ten koste gaat van het fonds. We wensen CW Capelle aan den IJssel veel inspiratie én succes!

Wil jij ook?
Wil jij ook het beheer overnemen van je woningcorporatie? Doe mee met de kennisdeelsessie ‘Zelfbeheer en woningcorporaties’ op woensdagavond 18 mei. Ontdek hoe woningcorporaties tegen jouw vraag aankijken en krijg handvatten voor jouw gesprek met de woningcorporatie.

CW Capelle aan den IJssel