De Jelt: ‘Ruimte voor wooncoöperaties’

‘Ruimte voor wooncoöperaties’ heet het online congres dat De Jelt organiseerde op 26 november. De Utrechtse wethouder wonen, Kees Diepeveen, deed meteen een mooie belofte op dat congres. “We gaan ons inzetten voor wooncoöperaties, we gaan ze een plek bieden op de woonmarkt. Dat begint met een plek aan te wijzen waar ze zich mogen vestigen.”

De wooncoöperatie kan het antwoord zijn op het groeiende tekort aan betaalbare woningen. Kees Diepeveen: “Wooncoöperaties zijn een mooie aanvulling op de reguliere koop- en huurwoningen. Die worden steeds onbereikbaarder voor lagere inkomens. Omdat wooncoöperaties geen winstoogmerk hebben, wordt er niet mee gespeculeerd. Dat biedt nieuwe kansen in de sociale en middenhuur. Daar gaan we in Utrecht op inzetten.”

Doe-het-zelf wooncoöperatie De Jelt, in 2019 opgericht, is de organisator van het congres. De groep bestaat uit 50 creatieven, die sporen hebben verdiend in de circulaire bouw. Zo zijn ze intensief betrokken bij het tot leven komen van het (circulair gebouwde) Hof van Cartesius, de coöperatieve en groene werkplek van Utrecht.

Naast Kees Diepeveen sprak ook de Amsterdamse oud-wethouder wonen Maarten van Poelgeest op het congres. Van Poelgeest was de kartrekker van het actieplan Wooncoöperaties voor de gemeente Amsterdam. Amsterdam lanceerde een leenfonds van 50 miljoen en wees 13 kavels aan voor wooncoöperaties. Urbanist, planoloog en internationaal spreker Jacquline Tellinga gaf daarnaast een presentatie over zelfbouw. “Deze vorm van burgerinitiatief is nodig om een gezond land te hebben en te houden,” stelde zij.

Er werd gesproken over de voordelen van wooncoöperaties én over de belemmeringen (denk aan regelgeving, schaarste aan kavels en financiering). Ook mogelijke oplossingen kwamen aan de orde. Hoe kunnen gemeenten meer ruimte geven aan dit soort initiatieven? Door het concept wooncoöperatie bekender te maken bij beleidsmakers en burgers. Door platformen te creëren waar bewonersinitiatieven terecht kunnen met hun vragen. Wanneer de aansluiting met gemeente en grondbezitters is gevonden, kan het gesprek over bestemmingen en financieringen concreet worden. Gefeliciteerd, De Jelt, dat was een mooi congres!

Links: