de Nieuwe Meent luidt de noodklok

Wooncoöperatie de Nieuwe Meent heeft hulp nodig. Van gemeente Amsterdam weliswaar, maar ook van jullie, hun collega-initiatieven: de Nieuwe Meent vraagt jullie om hun noodkreet te ondertekenen. Zonder de hulp van gemeente Amsterdam dreigt namelijk het einde van hun prachtige project, waarvan de bouw afgelopen december zou starten, maar wat onder meer door een slepende milieuvergunningsprocedure en stijgende rentes en bouwkosten spaak liep.

Oplossing binnen handbereik
Op 3 februari moet de Nieuwe Meent nu de financiering rond krijgen, maar dat kan alleen als de gemeente concessies doet. De oplossing is eenvoudig, legt de Nieuwe Meent uit. Het project is namelijk wel financierbaar als de gemeente de aflossingstermijn verlengt van 20 jaar naar 30 jaar.

Pioniers
Kennen jullie de Nieuwe Meent al? Je leest meer over het project in hun noodkreet: ‘Sinds 2018 pioniert dNM met een voor Amsterdam totaal nieuw model van betaalbare woningbouw. Het combineerde sociale inclusie, betaalbaarheid en ecologische duurzaamheidsdoelstellingen met een gezonde business case in samenwerking met de ethische bank GLS. Gemeenteambtenaren hebben dNM erkend als een prototype voor toekomstige projecten en de erfpacht toegekend als pilot voor de wooncoöperatieve sector.’

Belang voor de coöperatieve sector
de Nieuwe Meent drukt ons op het hart: ‘Wij vrezen dat het uiteindelijke faillissement van dNM het signaal is dat de coöperatieve sector niet levensvatbaar is. Andere huisvestingsprojecten die zich in een eerder stadium bevinden, kampen reeds met soortgelijke moeilijkheden.’

Ook de Woonbond houdt een stevig pleidooi voor steun aan wooncoöperaties in het algemeen en de Nieuwe Meent in het bijzonder. Dat pleidooi lees je hier.

Tekenen jullie mee?

de Nieuwe Meent