Dertien pilots op stoom

Platform31 geeft de wooncoöperatie graag een steviger positie in het Nederlandse woonlandschap. Daarom voert ze een groot en hernieuwd actieprogramma uit. Dat programma bestaat uit drie onderdelen:

 • het helpen realiseren van concrete wooncoöperaties,
 • het helpen oplossen van een aantal specifieke belemmeringen die wooncoöperaties ervaren, en
 • het ondersteunen van Cooplink als professionele belangenorganisatie voor wooncoöperaties.

Al dertien pilots hebben zich aangemeld. Elk initiatief krijgt ondersteuning van een procesbegeleider. Die helpt hen om alle voorkomende problemen op te lossen en de realisatie te versnellen. De dertien deelnemende pilots liggen verspreid over het land, zowel in grote steden als op het platteland. Er zijn initiatieven die zelf nieuw willen bouwen. Er zijn er die bestaande gebouwen van een woningcorporatie, gemeente of marktpartij willen overkopen.

Alle pilots willen woningen in de sociale huur en middenhuur realiseren. De een met een focus op duurzaamheid, de ander op commoning en gezamenlijk wonen, en weer een ander wil graag laten zien dat het haalbaar is om blijvend betaalbare huurwoningen te bouwen. En alle zijn ze goed op weg. Platform31 houdt op de website de ontwikkelingen per pilot bij.

Deelnemende pilots

 • Achterhoekse wooncoöperatie
 • Centraal Wonen het Punt, Wageningen
 • De Binnenhaven, Almere
 • 1 2 3 Tiny Casade, Waalwijk
 • Boschgaard, Den Bosch
 • Leeuwenhoek, Delft
 • WaddenWonen, Schiermonnikoog
 • Wijland Woonpioniers
 • OngeWoon, Haarlem
 • Small Smart Living, Harderwijk
 • Markvelde, Twente
 • Klein Oers, Veldhoven
 • De Nieuwe Meent, Amsterdam

Er is nog ruimte voor nieuwe initiatieven in het pilotprogramma. Meer informatie vind je hier.