Goed nieuws voor bewonersbedrijven

Locaties en financiering zijn vaak struikelblokken, maar gelukkig is er goed nieuws voor bewonersbedrijven. Er komt een nieuwe club op de markt, die maatschappelijk vastgoed toegankelijk wil maken voor hen. Ze kopen het aan en verhuren het aan bewonersbedrijven of ze verstrekken leningen zodat de bewonersbedrijven zelf het vastgoed kunnen kopen.

‘Door maatschappelijk vastgoed aan te kopen en dit onder aantrekkelijke voorwaarden aan bewonersbedrijven te verhuren, zorgen we ervoor dat zij zich volledig kunnen focussen op hun maatschappelijke activiteiten en een lange termijn strategie kunnen bouwen,’ vertelt Arno Boon directeur van BOEi, een van de initiatiefnemers.

De club is zich er bewust van dat deze burgerinitiatieven bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk, en dat een eigen plek noodzakelijk is om hun doelen te verwezenlijken. Achter deze club staan toonaangevende partijen in de wereld van sociaal ondernemerschap, maatschappelijk vastgoed en financiering: BOEi, KNHM foundation, Stichting DOEN, Triodos Bank, LSA en Social Enterprise NL. Zij tekenden op 22 september de intentieovereenkomst om deze nieuwe entiteit op te richten.