Duurzaam en collectief wonen in Waalwijk

Een groep actieve Waalwijkers realiseerde op eigen initiatief een duurzaam woonproject vanuit het coöperatieve gedachtegoed, in nauwe samenwerking met investeerders. De bewoners zijn huishoudens die niet in aanmerking komen voor sociale huur en niet willen of kunnen kopen.

De 16 levensloopbestendige en energiezuinige woningen op het Oranjeplein in Waalwijk zijn nu allemaal opgeleverd én verhuurd. Wooncoöperatie WaalwijkWonen verzorgt de verhuur en het beheer van de woningen. De leden huren de woningen tegen een marktconforme huurprijs en zorgen met elkaar, onder toeziend oog van het bestuur, voor de woningen van WaalwijkWonen.

Er is sprake van ‘uitgesteld eigendom’: vooralsnog is de investeerder nog eigenaar. Na tien jaar neemt WaalwijkWonen volgens afspraak de woningen over. Zo heeft WaalwijkWonen de kans om voldoende eigen vermogen op te bouwen om het complex over te nemen.

Meer weten? Lees hier meer.

WaalwijkWonen werd begeleid door Angela van Velden van LINT woon en welzijn.