Steun Cooplinks oproep aan de provincie!

Cooplink plaveit het pad voor mensen die een collectieve woondroom willen realiseren, mensen die samen betaalbaar en duurzaam willen wonen met oog voor elkaar en de omgeving. Dat doen we enerzijds door alle kennis bijeen te brengen in onze kennisbank en door tips en ervaringen te delen tijdens kennisdeelsessies. Daarnaast zetten we alles op alles om het beleid bij overheden en banken te veranderen, zodat het steeds makkelijker wordt om jouw droom te realiseren.

Er is ook minder leuk nieuws. De subsidie die Cooplink tot dusverre van het rijk ontving, stopt eind dit jaar. Minister De Jonge geeft aan dat hij het stimuleren van alternatieve woonvormen en coöperatief wonen als een taak van provincies en gemeenten ziet. Donderdag 14 september stuurde Cooplink een brief naar de provincies, daarin vragen wij de provincies om ons werk financieel te ondersteunen.

Helpen jullie mee? Fijn als jullie de provincie wijzen op het belang van het voorbestaan van Cooplink. Stuur de gedeputeerde een mailtje, vertel hem over jouw plannen (zo weet hij/zij ook wat er bij jullie leeft) en vraag hem om het kennisplatform Cooplink financieel te ondersteunen. Het kennisplatform biedt alle gelegenheid om van elkaar te leren, zo hoeven we niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Het is zonde om dat verloren te laten gaan.

Scroll even door, onder de afbeelding vind je een voorbeeldtekst, een basis voor jouw mail aan de provincie. Die kun je gewoon copy-pasten, en aanvullen met je eigen gegevens en/of woorden. Het e-mailadres van de gedeputeerde vind je op de site van jouw provincie, anders vraag je ons er om!

Voorbeeldmail

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn [naam initiatief] en timmeren hard aan de weg om onze eigen woondroom te realiseren, namelijk [….]. Inmiddels weten we dat dat geen eenvoudig pad is. Er zijn veel hobbels te nemen en er is veel te ontdekken, veel te leren. Coopink – het kennisplatform wooncoöperaties – vervult hierin een belangrijke rol. Hun kennisbank, hun kennisdeelsessies en hun paraatheid om al onze vragen te beantwoorden is voor ons van onschatbare waarde.

Cooplink stuurde u op 14 september een brief met het verzoek om de organisatie Cooplink financieel te ondersteunen. De subsidie die Cooplink tot dusverre van het rijk ontving, stopt namelijk eind dit jaar, omdat minister De Jonge het stimuleren van alternatieve woonvormen en coöperatief wonen als een taak van provincies en gemeenten ziet.

Als inwoner van uw provincie vragen wij u met klem om Cooplink nieuwe levensadem in te blazen. Cooplink is voor ons essentieel, maar als wooncoöperaties in spe hebben wij de financiële middelen (nog) niet om deze waardevolle organisatie in stand te houden.

Wij kijken uit naar uw positieve antwoord. Hartelijke groet,

[jouw naam]
[naam initiatief]