Er is een derde weg tussen koop en huur

“Er zijn helemaal niet een miljoen nieuwe woningen nodig. De helft is genoeg, zegt Bernard Smits, directeur van een kleine woningcorporatie. Hij breekt een lans voor collectieve woonvormen en ziet de interesse daarin groeien.”
Zaterdag 10 april mocht Bernard Smits, één van de bevlogen oprichters van Cooplink, een huisje omver schoppen in de serie Heilige Huisjes in de Volkskrant. Bas Mesters interviewde hem.

“Er zijn een miljoen nieuwe woningen nodig in tien jaar tijd,” vervolgt het artikel. “De woningproductie moet daarom fors omhoog door efficiënter, goedkoper en geïndustrialiseerd te bouwen. En ook door het inkorten van inspraakprocedures. Dat is de boodschap van een alliantie van woningcorporaties, gemeenten, projectontwikkelaars en bouwers, die in januari de noodklok luidde en een ‘nationale woonagenda’ presenteerde aan het aanstaande kabinet. Maar Bernard Smits ziet het als paniekvoetbal. Hij denkt dat het anders kan, met meer oog voor de huurder en koper. De bestuurder van een van de kleinste woningbouwverenigingen van het land, Woningbouw Vereniging Gelderland (WBVG), heeft een heel andere visie op de woonopdracht die voor ons ligt.”

Bernards visie lees je in De Volkskrant.

Bernard Smits bij strobouwproject Iewan in Lent (Nijmegen).
‘Als je collectieven de ruimte geeft om te bouwen, verdwijnt de winstprikkel.’
Foto: Ivo van der Bent