Excursie naar het ‘Oude RKZ’, 12 oktober

Het Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis in Groningen is met 250 bewoners misschien wel de grootste woongemeenschap van Nederland. En al sinds 1979 een bruisend geheel van woonruimten, ateliers, horeca en cultuur.

Het ORKZ is een beheercoöperatie. Wat dat in de praktijk betekent, gaan we ontdekken tijdens onze excursie op 12 oktober. ZorgSaamWonen en Cooplink organiseren deze excursie in samenwerking met het ORKZ.

Meer informatie over het programma vind je in onze agenda!