Experiment verkoopregels woco's van start

Begin dit jaar hebben meerdere partijen minister Blok verzocht om de verkoopregels voor woningcorporaties te versoepelen zodat er meer mogelijkheden zouden kunnen ontstaan voor initiatieven van wooncoöperaties.
In juni gaf de minister gehoor aan dat verzoek en kondigde dat aan op de conferentie over wooncoöperaties van de gemeente Amsterdam en Platform31.
In het kader van een experiment zullen de verkoopregels van natuurlijke personen voor eigen bewoning toegepast kunnen worden bij verkopen aan wooncoöperaties. Op dit moment vallen wooncoöperaties nog onder het regime voor verkopen aan derden, zoals beleggers en particuliere verhuurders.
De minister zette zijn plan voor het experiment uiteen in een kamerbrief van 4 juli en heeft het nu uitgewerkt in een beleidsregel die zal gelden tot 1 januari 2019. Platform31 kondigt aan dit experiment te gaan begeleiden.
 
Kamerbrief van minister Blok over het Experiment verkoopregels voor wooncoöperaties (4 juli 2016)
Nieuwsbericht van Platform 31: ‘Experiment verkoopregels voor wooncoöperaties van start’ (4 oktober 2016)