‘Geen ruimte in Rotterdam’

Het Rotterdams Woongenootschap is na drie jaar hard werken tot een treurige conclusie gekomen. Onder de huidige condities is er geen ruimte voor coöperatief wonen in Rotterdam. HRW heeft geen locaties meer voor concrete projecten. De gemeente geeft geen handen en voeten aan intenties in het collegeakkoord, het actieplan middenhuur en het actieplan coöperatieve woonvormen.

Het bestuur heeft een statement geschreven, dat vind je hier. Daarin staan de lessen die hieruit getrokken kunnen worden. Met de leden beraadt het bestuur zich nu op de weg vooruit.

Cooplink onderstreept hoe belangrijk het is om de randvoorwaarden te laten kloppen. Het kan namelijk wel, het is in Amsterdam ook gelukt. Cooplink zet zich in om die randvoorwaarden overal te realiseren.