Gefeliciteerd, Hugo, en dank je wel!

Sinds 10 januari is Hugo de Jonge de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Een uitdagende portefeuille en daarom stuurden wij hem een hartelijk en bemoedigend kaartje. Je begrijpt, wij denken graag met Hugo de Jonge mee.

De nieuwe minister stemt ons hoopvol. Hugo de Jonge gaf tijdens de lancering van het boek Operatie Wooncoöperatie aan de coöperatieve benadering heel mooi te vinden. Het is een lange weg die wooncoöperaties af moeten leggen, dat realiseert hij zich terdege: er zijn gedreven initiatiefnemers nodig. Toch ziet Hugo de Jonge dat wooncoöperaties op zijn minst een onderdeel van de oplossing voor de wooncrisis zijn. Daarom wil hij drempels wegnemen en ruimte bieden voor dit soort initiatieven. We slaan graag de handen ineen!

De opname van de presentatie van Operatie Wooncoöperatie staat online. Vanaf minuut 55 kun je de minister volgen.