Gelderland ondersteunt collectieve wooninitiatieven

De komende jaren kunnen collectieve wooninitiatieven in Gelderland rekenen op extra ondersteuning. Provincie Gelderland introduceert een nieuwe subsidieregeling ‘Collectieve wooninitiatieven’. Kort gezegd: de subsidiebedragen zijn verhoogd, het is makkelijker om subsidie aan te vragen en je krijgt subsidie voor het aanvragen van subsidie. 

Het hoe en waarom
Een uitleg vind je op de site van Provincie Gelderland. In hoofdlijnen: de Gelderse regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is verbreed naar een regeling voor Collectieve Wooninitiatieven. Per 2 november ondersteunt Provincie Gelderland nieuwe wooninitiatieven in de haalbaarheidsfase met een subsidie van € 3.000 om hun plannen duurzaam te maken. De Provincie verbreedt ook de lening in de ontwikkelfase naar huurwoningen, zodat ook collectieve huurinitiatieven met een gemiddelde huur tot 850 euro in aanmerking kunnen komen voor een lening. De Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) wordt ingezet om dit soort initiatieven te helpen bij hun zoektocht naar financiering. Op de subsidiepagina van de provincie vind je meer informatie over de regeling Collectieve Wooninitiatieven.

Woontelefoon
Al je vragen over de nieuwe subsidieregeling ‘Collectieve Wooninitiatieven’ kun je dinsdag 24 november tussen 13:00 en 14:00 uur stellen tijdens het telefonische spreekuur van Provincie Gelderland. Meld je aan en geef je vraag vast door, dan word je gebeld door Christa Jacobs, projectleider bij Provincie Gelderland. Vergeet je telefoonnummer niet te vermelden in het opmerkingenvak.