Rotterdam wil eind maken aan succesvol zelfbeheerproject

De gemeente Rotterdam wil een succesvol zelfbeheerproject van 32 woningen in de Teilingerstraat/Agniesestraat in Rotterdam  via de rechter beëindigen. De woningen zijn eigendom van de gemeente en die wil ze nu verkopen. Na  funderingsherstel – waar de bewoners zelf voor hadden gespaard – zijn de panden 2 tot 3 miljoen euro waard.

Maar de bewoners hebben al 25 jaar een zelfbeheercontract voor de woningen. Dat wil zeggen dat zij zelf zorg dragen voor al het onderhoud en de verhuur. Jarenlang spaarde de Bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat, tevens deelnemer aan Cooplink, via de huurinkomsten voor funderingsherstel. Het eerste deel van dat funderingsherstel (acht van de twaalf panden) lieten zij in 2014 uitvoeren (kosten: een half miljoen euro). De tweede fase van het funderingsherstel is begroot op ca. € 350.000,-. Voor dit bedrag is de Bewonersvereniging nu aan het sparen.

25 jaar zelfbeheer

Het zelfbeheer van 32 woningen in de Teilingerstraat/Agniesestraat is begonnen in 1992. De toenmalige woningstichting PWS had de panden in beheer en maakte plannen voor sloop en nieuwbouw. Omwonenden maakten daartegen bezwaar bij de gemeente en zetten krakers in de leegstaande woningen. Een CDA-raadslid diende destijds een motie in die zelfbeheer van de 32 woningen door de bewoners mogelijk maakte. Na lange onderhandelingen stemde de gemeente daar mee in.

Zelfbeheer zolang het veilig is

In een beheerovereenkomst tussen de bewoners en de gemeente Rotterdam, werden de afspraken over het zelfbeheer door de bewoners vastgelegd. Het toenmalige PWS trok zich terug als beheerder en de bewoners deden het voortaan zelf. De essentie van het zelfbeheercontract is, dat de bewoners het blok zelf mogen beheren, zolang als dat uit oogpunt van veiligheid verantwoord is. Nu de fundering in 2014 grotendeels is vernieuwd, is er al helemaal geen sprake meer van onveiligheid.

Gemeente wil van het zelfbeheer af

Toch wil de gemeente Rotterdam het zelfbeheercontract ontbinden. In de dagvaarding stelt de gemeente dat ‘als gevolg van het funderingsherstel de grondslag onder de constructie van zelfbeheer is komen te vervallen.’

Gemeente wil hoogste prijs voor de panden

Zonder het zelfbeheercontract met de bewoners hoopt de gemeente een hogere prijs te krijgen voor de panden, zo veronderstelt de  Bewonersvereniging. Die wil de gemeente aan het contract houden en doorgaan met het zelfbeheer, ook als het woonblok van eigenaar zou veranderen. Volgens de bewoners staan de ontbindingsgronden goed omschreven in de beheerovereenkomst tussen de gemeente en de bewoners. Zij vragen aan de rechter om de eis van de gemeente af te wijzen.

Gestraft voor hun goede werk

Van der Feltz advocaten die de Bewonersvereniging bijstaat, stelt dat er sprake is van ‘oneigenlijke verrijking’ door de gemeente en worden de bewoners gestraft voor hun goede werk. De eerste zitting in de rechtszaak was op 15 juni. De rechter oordeelde dat de gemeente en de Bewonersvereniging eerst onderling met elkaar in gesprek moeten over een oplossing. Wat de bewoners betreft ligt verkoop aan de Bewonersvereniging of andere partij die het zelfbeheer in stand wenst te houden het meest voor de hand.
Zie ook de berichtgeving over deze zaak op RTV Rijnmond (14 juni 2017).